CaliuCampanya contra les patents de programari | English


Lllista de noms i números de velles direccions generals de la Comissió Europea

Cap allà el 1999 hi va haver una restructuració de direccions generals i van perdre els números que tenien. Tot i que ja no hi ha cap DG IV o DG XII la gent encara en parla per costum i ens podem trobar documents antics que s'hi refereixin. Per això hem penjat la llista de noms i números de direccions generals obsolets

Informació obsoleta. Només per a referència històrica, NO en vigor

La informació actualitzada està a la web de la Comissió Europea.

DG I Relacions econòmiques exteriors
DG II Afers econòmics
DG III Indústria
DG IV Competència
DG V Ocupació. Relacions laborals i afers socials
DG VI Agricultura
DG VII Transporte
DG VIII Desenvolupament
DG IX Personal i administració
DG X Informació, comunicació, cultura i sector audiovisual
DG XI Medi ambient, seguretat nuclear i Protecció Civil
DG XII Ciència i recerca i desenvolupament
DG XIII Telecomunicacions, mercat de la informació i valorització de la recerca.
DG XIV Pesca
DG XV Mercat interior i serveis financers
DG XVI Polítiques regionals
DG XVII Energia
DG XVIII Crèdit i inversions
DG XIX Pressupost
DG XX Control Financer
DG XXI Unió duanera i impostos indirectes
DG XXII Educació, formació i joventut
DG XXIII Política de l'empresa, comerç, turisme, i economia social
DG XXIV Política dels consumidors
$Id: dgs.html,v 1.5 2004/05/28 09:28:29 xdrudis Exp $