CaliuCampanya contra les patents de programari


$Id: index.html,v 1.4 2004/05/28 09:29:34 xdrudis Exp $

I a mi què?

Repercusions que poden tenir les patents de programari en la vida de tots nosaltres. De fet, indirectament afectarien absolutament tothom, però aquí ens centrarem en les repercusions que sens dubte tindrien en la vida professional i cultural d'un seguit de gent.

Administració i oficines de patents
Informàtic, professor, investigador
PIMEs del sector, inversors
Internauta
Advocat de patents