Caliu Campanya contra les patents de programari


Benvolgut/da internauta,

Caliu, associació d'usuaris i usuàries de GNU/Linux en llengua catalana, vol mostrar la seva preocupació per la situació actual de les patents a Europa i per l'empitjorament que suposaria la directiva COM(2002)92 [3] proposada per la Comissió Europea. Com a usuaris de programari lliure no podem consentir que s'il·legalitzi la nostra infraestructura informàtica, es margini la nostra comunitat i es posin trabes al progrés de la informàtica.

Com segurament saps, actualment hi ha conflictes amb les patents de programari acceptades a Europa com ara els formats d'imatge GIF i JPEG, els més usats a Internet. En teoria, si l'empresa propietària de la patent ho vol, cap usuari (i aquí hi estan incloses totes les pàgines web personals) no pot fer servir aquests formats si no és pagant un cànon per l'us de la patent. També tenen problemes de patents els principals formats de video i d'àudio.

M'és igual, jo seguiré fent servir els formats igual, sense pagar res.

No t'ho pensis, si ara mateix ho pots fer, és per la incertesa legal que hi ha sobre les patents i perquè les empreses provocarien el caos si comencessin a exigir diners a tots els usuaris, però qui sap si algun dia poden començar a cobrar un cànon per cadascuna de les seves patents als servidors d'internet, o a les empreses allotjadores de pàgines web (no sé si hauria de donar aquestes idees), de manera que a tu el cost del servei d'internet se't podria multiplicar per dos d'un dia per l'altre.

Les lleis de tots els estats membres de la UE i el Conveni Europeu de Patents [2] vigents en tots ells diuen que el programari no és patentable a Europa, a diferència dels Estats Units d'Amèrica. Però l'Oficina Europea de Patents, tammateix, ha atorgat nombroses patents equivalents a patents classificades com a patents de programari a EUA [1] i que monopolitzen pràctiques informàtiques.

Davant d'aquesta contradicció entre la llei i la pràctica, resulta dubtosa la validesa legal de les 30 000 patents de programari que s'estimen concedides (majoritàriament a corporacions d'EUA i el Japó) quan arriben a un judici. La directiva intenta esvair aquesta incertesa i evitar la divergència entre llei i comportament de l'OEP. Però ho fa legalitzant l'actuació de l'Oficina Europea de Patents, per comptes de desautoritzar-la. De les dues opcions, tria la més perjudicial per a l'interés públic.

I qui guanya, amb això

S'ha especulat amb diferents raons per què l'Oficina de Patents i la Comissió s'allunyi de l'interés públic: corporativisme de l'Oficina de Patents (que ha de justificar les denegacions i no les concesions i en canvi cobra molt més per les concessions) [4], pressions de multinacionals estrangeres [5], interessos dels intermediaris, manca de control democràtic a l'OEP [7], simple ignoràcia o problemes estructurals i mandra per arreglar la situació d'arrel [6].

Vosaltres sou els del Linux, oi? No esteu al marge d'això?

No. El programari lliure és incompatible amb les patents de programari, perquè no controla el número de còpies distribuïdes, és més fàcil de buscar-hi violacions de patents, es construeix descentralitzadament i combinatòria i és més difícil establir les responsabilitats i avaluar els riscos legals de les moltes contribucions. El GNU/Linux, que és programari lliure, desapareixeria o quedaria marginalitzat si s'aprovessin les patents de programari, i com a associació d'usuaris/es de GNU/Linux ens hi hem d'oposar, encara que el programari lliure no en sigui ni molt menys l'única víctima. La resta de programari, tot el mercat de la informàtica, també entraria en un camp de mines legal on el progrés tècnic es veuria substituït pels litigis, i la creativitat pels monopolis.

Per tot això, reivindiquem un seguit de mesures [10] per a mantenir la legislació vigent i reconduir el sistema de patents cap al respecte a la legislació, bo i recuperant un marc propici per a la recerca i desenvolupament de programari i el progrés en informàtica. Pel que fa a la directiva proposada, s'hauria d'esmenar la totalitat segons la proposta de la FFII [14] o, en el seu defecte, rebutjar-la.

Visiteu la nostra web per a més informació.

Nota: permetem la reproducció i ús lliures d'aquest missatge.

CALIU
seu social:
Passeig de Fabra i Puig, 376, 2-2
08031 Barcelona
Inscrita en el registre oficial d'associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 25400.

Referències

[1] Exemples de patents de programari concedides per l'Oficina Europea de Patents
http://swpat.ffii.org/patents/samples/

[2] Art 52 del Conveni europeu de patents
http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar52.html

[3] Anàlisi detallada de la directiva de patentabilitat de programari
http://swpat.ffii.org/vreji/papri/eubsa-swpat0202/

[4] Opinió de Philippe Aigrain, Head of Sector "Software Technologies" in the unit "Technologies and Engineering for Software, Systems and Services" of the European Commission Information Society Technologies R&D Programme.
http://cip.umd.edu/Aigrain.htm

[5] Anàlisi de la posició d'algunes companyies
http://swpat.ffii.org/players/ibm/index.en.html
http://swpat.ffii.org/players/microsoft/index.en.html

[6] Problemes estructurals a l'Oficina Europea de Patents
http://swpat.ffii.org/players/epo/index.en.html

[7] El sindicat de treballadors de l'OEP denuncia falta de garanties democràtiques
http://patents.caliu.info/usoeb.html

[10] Reivindicacions
http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/demands/

[14] Text alternatiu per a la directiva.
http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/prop/index.en.html

--

Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.org

Rafael Carreras
rcarreras@menta.net

$Id: internauta.html,v 1.6 2004/05/28 09:29:34 xdrudis Exp $