anterior

Feina a fer

següent

Votació al plè del Parlament Europeu: 1 de setembre de 2003. 626 eurodiputats

Parlament Europeu (vacances del 2003.7.11 al 2003.8.25)
 • Visites
 • Faxos
 • Trucades a eurodiputats i assistents

Premsa

 • Recollir notícies que surten
 • Preparar notes (assabentar-se de notícies, recollir declaracions, entrevistes...)
 • Arreplegar contactes. Trucar a periodistes...
 • Penjar notícies a weblogs
Empreses
 • avisar-los del perill (cartes personalitzades, trucades)
 • guiar-los sobre com contactar eurodiputats
 • Recollir declaracions, signatures, etc.

General

 • traduccions
 • disseny de logotips, cibertires, fulletons, pòsters.
 • edició/revisió de textos, audio, video

Cal:


CaliuCampanya contra les patents de programari

$Id: feina.html,v 1.2 2004/05/28 09:30:14 xdrudis Exp $