CaliuCampanya contra les patents de programari               English


El sindicat de l'oficina europea de patents

Els treballadors de l'oficina europea de patents no són aliens als problemes causats per la línia d'actuació que porta. Han denunciat diverses vegades que la direcció no els deixa complir amb el seu deure de servei públic.

Hem recollit algunes d'aquestes denúncies:

$Id: index.html,v 1.4 2004/12/15 22:57:33 xdrudis Exp $