CaliuCampanya contra les patents de programari


Sr. Tomás Megia
Sr. Carles Fradera

CIDEM

DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

Provença, 339
08037 Barcelona (Barcelonès)

Senyors,

el passat 1 de març de 2002 us vam trametre un escrit per correu electrònic sobre la proposta de directiva sobre patentabilitat de programes d'ordinador COM(2002)92 2002/0047 i potser no vam encertar l'adreça, perquè no n'hem rebut resposta. Us tornem a enviar el nostre punt de vista i un resum, aquest cop per escrit.

Us agrairíem que reviséssiu els arguments que presentem i verifiquéssiu els fets que us exposem (us pot ser més còmode la versió a la web del document [1] per seguir els enllaços) per fer-vos una opinió sobre la proposta de directiva, i ens la feu saber. Creiem que malgrat que la Generalitat no tingui competències per esmenar o rebutjar la directiva, us interessen els efectes que tindrà sobre Catalunya, perquè poden resultar contraris als vostres objectius i responsabilitats.

D'ençà que us vam enviar el missatge anterior ja hi ha hagut nombrosos polítics que s'hi han pronunciat en contra (inclosos tots els partits polítics francesos[2] i membres del partit de govern alemany[3]). També polítics del nostre país s'han interessat pel tema. Per això no voldríem que una manca de reacció ràpida contra la directiva es pugui interpretar com un suport tàcit a la Comissió.

Ens preocupa que les empreses d'informàtica catalanes hagin de patir la competència de les multinacionals nordamericanes i japoneses, que disposen de la majoria de les patents de programari, concedides per la Oficina Europea de Patents, però actualment de dubtosa validesa en un tribunal. La directiva legalitzaria aquestes patents i imposaria un fort tribut en drets de patents a les empreses informàtiques catalanes.

La matèria primera de la creativitat informàtica, els mètodes i tècniques utilitzables, es veuria divida i monopolitzada entre unes poques grans empreses estrangeres. Moltes de les patents bloquegen àrees senceres de la informàtica i sovint es monopolitzen problemes més que solucions, de manera que no es pot desenvolupar una solució alternativa. I quan es pot, no paga la pena. Ningú pot reinventar tota la informàtica des de zero i tirar endavant una empresa.

A més de les despeses de desenvolupament per evitar patents, o les llicències, la directiva augmentaria les despeses legals per assegurar-se que no s'infringeixen patents i defensar-se'n. Fins i tot els desenvolupadors d'IBM[4], una de les empreses que més presiona a favor de les patents de programari, lamenten que les trabes legals els impedeixin avançar. Malament rai quan en una companyia tecnològica el departament legal pesa més que el tècnic.

Cap estudi econòmic justifica la legalització de les patents de programari[5], perquè són un frè a la innovació donada la naturalesa del mercat (en informàtica l'única manera de no innovar és gaudir d'un monopoli com el que dóna una patent).

Hi ha gent que creu que si les petites empreses poden demanar patents estaran en una millor situació per obtenir capital risc o anunciar-se als clients que si no, i que les podran explotar. En realitat encara que es puguessin permetre les grans despeses que suposa obtenir patents, no les poden explotar contra els seus principals competidors, les empreses grans amb moltes patents, perquè segur que n'infringiran més que les que puguin obtenir, i per tant tindran les de perdre si comencen querelles. Aquesta indefensió treu valor a les patents, i és improbable que un inversor responsable (els irresponsables ja es van arruinar amb la desinflada de la bombolla .com) tingui en compte les patents d'una petita empresa (vegeu [6] citat a [7]). A més el client sap o acabarà sabent que obtenir una patent no demostra intel·ligència o aptitud tècnica [8], sinó paciència burocràtica, diners i retòrica. Per tant no hauria de ser un gran reclam publicitari.

L'efecte de la directiva seria la desaparició del teixit productiu informàtic europeu, enfonsat per les despeses legals, i el reforçamentt dels oligopolis d'USA i Japó.

Però no només el sector informàtic es veuria afectat. Les empreses usuàries d'informàtica (totes) haurien de patir una pèrdua d'innovació en les eines informàtiques disponibles, uns preus més alts per cobrir les altes despeses legals dels seus subministradors informàtics, i una dependència més forta encara d'unes poques multinacionals estrangeres. A més a més, com que les patents de programari suposarien la inviabilitat del programari lliure, perdrien una infrastructura gratuita, eficient, segura, flexible i lliure. En resum, menys agilitat i més despeses.

Les úniques companyies autòctones beneficiades serien les agències de propietat industrial (suposant que no fossin desplaçades per companyies estrangeres amb més anys d'experiència en aquestes selves legals).

La Unió Europea va decidir a Lisboa que volia liderar el món el 2010 gràcies a l'economia basada en el coneixement. Difícilment ho aconseguirem si comencem posant en safata als nostres competidors d'USA i el Japó la destrucció dels nostres recursos intel·lectuals mitjançant la importació dels errors jurídics i econòmics dels països que volem superar.

Per tot això us tornem a demanar que feu els possibles per defensar el teixit empresarial català: que us posicioneu en contra de la proposta de directiva, feu la pressió que pogueu perquè el Consell i el Parlament Europeu la rebutgi i la Oficina Europea de Patents respecti més fidelment la llei, i ens comuniqueu la vostra opinió. Us agrairiem poder-ne parlar en una reunió.

Signat: Eduard Fabra i Bori, vicepresident de CALIU. Xavi Drudis Ferran

CALIU
seu social:
Passeig de Fabra i Puig, 376, 2-2
08031 Barcelona

Inscrita en el registre oficial d'associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 25400.

Persones de contacte:

Xavi Drudis Ferran <xdrudis@tinet.org>

Francesc Genové <sly@grn.es>

Eduard Fabra i Bori <edufabra@teleline.es>

Josep Maria Fabrega Sanchez <jah@ant.eupvg.upc.es>

Emili Masnou emas nou@netscape.net

Referències.

[1] Punt de vista de Caliu (versió web del document que us trametem).

http://patents.caliu.info/explicacio.html

Aquesta carta (per poder seuir la resta d'enllaços de més avall)

http://patents.caliu.info/CIDEM.html

[2] Notícia sobre el posicionament de tots els partits francesos contra les patents de programari
http://www.liberation.fr/quotidien/semaine/020312-040031013ECON.html

[3] Carta oberta d'un diputat responsable de la Societat de la Informació a la ministra de justícia Alemanya
http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/tauss020312/index.en.html

[4] Entrevista amb un desenvolupador d'IBM

http://swpat.ffii.org/players/ibm/index.en.html#sslug0202

[5] Biliografia en contra de les patents de programari.

 Anglès http://swpat.ffii.org/vreji/prina/indexen.html
     http://swpat.ffii.org/vreji/minra/siskuen.html
     http://swpat.ffii.org/vreji/papri/indexen.html
 Alemany http://swpat.ffii.org/vreji/prina/indexde.html
     http://swpat.ffii.org/vreji/minra/siskude.html
     http://swpat.ffii.org/vreji/papri/indexde.html
 Francès http://swpat.ffii.org/vreji/prina/indexfr.html
     http://swpat.ffii.org/vreji/minra/siskufr.html
     http://swpat.ffii.org/vreji/papri/indexfr.html

[6] Converting Capital Into Software That Works Joel Spolsky
http://www.joelonsoftware.com/articles/fog0000000074.html

[7] Las patentes de software y sus efectos en Europa

Joaquín Seoane Pascual i Ramón García Fernández

http://jungla.dit.upm.es/~joaquin/patentes/trabajo/doc/report_es.pdf.

[8] Why are Software Patents so Trivial?

http://swpat.ffii.org/stidi/frili/index.en.html

$Id: CIDEM.html,v 1.7 2004/05/28 09:28:29 xdrudis Exp $