CaliuCampanya contra les patents de programari


Això es pot guanyar!

Els defensors de les patents de programari són forts, i estan fent molta pressió per intentar imposar-les, però s'han trobat amb molta oposició d'empreses, associacions, acàdemics, polítics, sindicats, consumidors i economistes.

El Parlament Europeu va aprovar moltes esmenes el 24 de setembre. Va introduir molts bons conceptes (dret a la interoperabilitat, a la publicació, defincions de tècnica, invenció, indústria, necessitats d'aplicar els criteris a la invenció i no al que es reivindica, revelació de codi font si una patent usa programes, crítiques a la OEP, etc.). Però també va deixar paràgrafs inconsistents (confusió entre criteris, contribució tècnica al pas d'inventiva, confusió en la naturalesa del programari, etc.). És la millor proposta de directiva que hi ha sobre la taula, tot i que és discutible si és millor que la llei actual o no. Per això els Verds/Aliança Lliure Europea i Esquerra Unida Europea/Esquerra Verda Nòrdica van votar en contra de la directiva i la majoria del parlament va votar a favor.

Però malhauradament no decideix el Parlament Europeu sol sinó que cal l'acord del Consell de Ministres de la UE. Al grup de treball hi ha tot de representats d'oficines de patents, que tenen més feina i menys ingresos si rebutgen patents de programari que si les admeten. Per això la proposta de la presidència irlandesa del Consell va ser radicalment favorable a les patents de programari, i van despreciar les aportacions del Parlament Europeu excepte les esmenes dolentes o merament decoratives. Les negociacions del Consell són opaques perquè és un organ diplomàtic, no democràtic, i s'han negat a facilitar els documents de la última proposta en negociació per tal que l'opinió pública pugui opinar. Si com sembla probable el Consell no està d'acord amb el Parlament Europeu, el nou Parlament Europeu de després de les eleccions del 13 de juny haurà de votar en segona lectura (i si cal en tercera).

Però això pot no servir de res si la gent es mostra passiva davant d'un dels canvis més importants de legislació pel que fa a programari i llibertats digitals.

Col·laboreu

Ja hem demostrat doncs que amb un esforç de debat, explicació i mobilització es poden aconseguir moltes coses, però encara no s'ha acabat la feina. Per tal de que els ministres del Consell entenguin la importància de la qüestió cal fer un esforç per arribar al gran públic i informarr-lo de que li intenten prendre el dret a escollir programari, el progrés de la infraestructura de la societat de la informació i el desenvolupament econòmic, social i cultural corresponent. Si aconseguim que ens escoltin tenim la batalla guanyada, perquè tenim els arguments al nostre favor. I a molts llocs ja hi ha gent del nostre costat.

Podem guanyar, però hi ha molta feina a fer i cal l'ajuda de tothom!. Animeu-vos i

$Id: lluita.html,v 1.19 2005/02/17 10:09:21 xdrudis Exp $