CaliuCampanya contra les patents de programari


A l'atenció de les persones responsables de la societat de la informació, propietat industrial i política europea

Senyors i senyores

Hem sabut que el dijous 20 de febrer de 2002 la Comissió Europea va presentar una proposta de directiva europea (COM(2002) 92 2002/0047) on proposa la legalització de les patents de programari. La proposta va aparèixer en condicions confuses, ha recollit una gran oposició i creiem que atempta seriosament contra la innovació i la viabilitat de bona part del sector informàtic europeu, i perjudica de retruc els usuaris i la societat de la informació.

Per això creiem que és important que el Consell de Ministres de la UE i el Parlament Europeu rebutgin la directiva i que els partits polítics i els Parlaments arreu d'Europa denunciïn la situació, els abusos de la Oficina Europea de Patents i el comportament de la Direcció General de Mercat Intern en aquest afer.

Ens agradaria poder concertar una reunió per explicar-vos la nostra posició i recollir la vostra opinió. Us demanem que llegiu el document que us hem preparat per descriure la situació i argumentar la seva gravetat, consulteu les referències i ho contrasteu amb altra informació. Acompanyem un resum dels aspectes més importants del document.

Per contactar amb nosaltres:

CALIU
seu social:
Passeig de Fabra i Puig, 376, 2-2
08031 Barcelona
Inscrita en el registre oficial d'associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 25400.

Persones de contacte:

Xavi Drudis Ferran <xdrudis@tinet.org>

Francesc Genové <sly@grn.es>

Eduard Fabra i Bori <edufabra@teleline.es>

Josep Maria Fabrega Sanchez <jah@ant.eupvg.upc.es>

Emili Masnou <emasnou@cruzverde.com> o emasnou@netscape.net

$Id: missatge.html,v 1.7 2004/05/28 09:28:29 xdrudis Exp $