CaliuCampanya contra les patents de programari


A finals de setmana passada va sortir una notícia a Advogato [1] que explicava l'última maniobra de Microsoft per lluitar contra el programari lliure que ha reconegut nombroses vegades com el seu principal competidor [2].

La nova especificació CIFS de Microsoft per compartir fitxers en xarxa, no podrà ser implementada per programes que es distribueixin sota llicències GPL, LGPL o semblants[3]. Un dels projectes més útils quan una organització vol migrar de sistemes operatius de Microsoft a altres sistemes, o quan vol triar diferents sistemes operatius per a diferents ordinadors, és Samba [4], distribuït sota llicència GPL. És un popular sistema per a que ordinadors amb sistemes operatius diferents als de microsoft (GNU/Linux, Unix, VMS, etc. ) puguin compartir fitxers amb ordinadors amb Windows o puguin accedir a fitxers en aquests ordinadors. CIFS sembla ser el protocol que farà servir Microsoft per aquest intercanvi de fitxers en el futur, i ja ha començat la feina perquè Samba l'accepti.

En els països on Microsoft tingui patents que afectin parts de CIFS, crear independentment programes que comaprteixin fitxers en xarxa amb programes fets per Microsoft pot ser il·legal, tret que les lleis anti-monopoli resultin efectiveso es puguin invalidar les patents al judici . D'aquesta manera Microsoft intenta lluitar contra un competidor que no ha pogut superar en qualitat, preu o prestacions, i que amenaça el seu quasimonopoli. Hi ha declaracions semblants pel que fa a versions lliures de l'especificació .NET [9].

Les patents de programari, que Microsoft necessita per fer això, estan admeses a EUA i al Japó, però a Europa estan prohibides per l'article 52 del Conveni Europeu de Patents [5], i és que els economistes coincideixen a afirmar que les patents de programari perjudiquen l'economia i no tenen cap avantatge. A més el sector informàtic europeu s'ha pronunciat clarament en contra de les patents de programari, com ho han fet polítics, sindicats, el govern Francès, el Comité de Regions de la Unió Europea, etc..

Malgrat tot, la Business Software Alliance [6] (consorci empresarial amb Microsoft com a principal membre) sembla que ha aconseguit colar[7], sense massa modificacions, una directiva europea [8] que ha presentat la Comissió, i ara han de pronunciar-se el Parlament Europeu i el Consell de Ministres de la UE. Desconeixem la posició dels diferents països europeus, excepte França [12] que s'hi oposa i el govern del Regne Unit, que n'és partidari [13].

El Caliu [10] va començar el març una campanya [11] per oposar-se a aquesta directiva i denunciar l'actuació irregular de la EPO, que ha concedit unes 30000 patents de programari, en contra de la llei. Hem escrit a diferents polítics, institucions i premsa. Les sectorials de la societat de la informació i política europea d'ERC es van interessar de seguida i ja s'hi han posat a treballar, i el suplement Presència ja va publicar un article al respecte el 17 de març de 2002.

Volem deixar clar que malgrat que aquest cop de Microsoft es dirigeixi al programari lliure, també afecta tots els productors i usuaris de sistemes operatius que disposen de Samba per comunicar-se amb ordinadors amb Windows. En general, les patents de programari perjudiquen totes les empreses d'informàtica, excepte algunes grans multinacionals d'USA o el Japó que acaparen la majoria de patents il·legalment concedides a Europa. I només beneficien aquestes multinacionals estrangeres, els intermediaris de patents i les oficines de patents. A Catalunya 2/3 dels treballadors d'empreses de tecnologies de la informació i la comunicació són a pimes [16], que no poden assumir els costos de les patents (30000 EUR de mitja) i es veuran greument amenaçades pels oligopolistes que n'acaparen moltes. El Caliu [10] és una associació d'usuaris de GNU/Linux de parla catalana. Us convidem a llegir el petit dossier [14] que vam preparar sobre les patents de programari (5400 paraules) o un resum [15] (990 paraules).

Referències

[1] Article original a Advogato
Anglès http://www.advogato.org/article/453.html
Informació de la FFII sobre la notícia
http://swpat.ffii.org/patents/effects/cifs/

[2] Halloween Documents
Anglès http://www.opensource.org/halloween/
És Microsoft el Papu?
Català http://www.gnu.org/philosophy/microsoft.ca.html
+ altres idiomes

[3] Llicència de Microsoft per a CIFS
Anglès
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnkerb/html/Finalcifs_LicenseAgrmnt_032802.asp

[4] Samba
Anglès http://www.samba.org/

[5] article 52 del Conveni Europeu de Patents
Anglès http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar52.html

[6] Business Software Alliance
Anglès http://www.bsa.org/

[7] Comentari d'Eurolinux sobre la proposta de directiva
Anglès http://swpat.ffii.org/vreji/papri/eubsa-swpat0202/index.en.html

[8] proposta de directiva
Alemany
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92de.pdf
Anglès
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92en.pdf
Francès
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92fr.pdf
Castellà
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92es.pdf
Danès
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92da.pdf
Italià
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92it.pdf
Neerlandès
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92nl.pdf
Portuguès
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92pt.pdf
Finès
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92fi.pdf
Suec
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92sv.pdf
Grec
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92el.pdf

[9] Ballmer, de Microsoft declara que volen usar les patents per impedir
implementacions independents de programari compatible amb .Net
Alemany http://www.heise.de/newsticker/data/jk-12.03.02-000/

Comentari sobre aquesta notícia i enllaços a altres
Anglès http://swpat.ffii.org/players/microsoft/index.en.html

[10] CALIU (usuaris de GNU/Linux en llengua catalana)
Català http://www.caliu.info/

[11] Campanya de CALIU contra les patents de programari
Català http://patents.caliu.info

[12] El govern francès rebutja la proposta de directiva
Anglès http://swpat.ffii.org/players/microsoft/index.en.html
Francès http://swpat.ffii.org/players/microsoft/index.en.html
Alemany http://swpat.ffii.org/players/microsoft/index.en.html
Castellà http://swpat.ffii.org/players/microsoft/index.en.html

[13] Els promotors de la directiva estan entre el govern i administració del regne unit
Anglès http://swpat.ffii.org/players/uk/index.en.html

[14] Explicació dels problemes a Europa amb les patents de programari
Català http://patents.caliu.info/explicacio.html

[15] Resum dels problemes a Europa amb les patents de programari
Català http://patents.caliu.info/resum.html

[16] Estadístiques del STSI sobre societat de la informació 2001
Català http://dursi.gencat.es/generados/catala/recerca/noticia/1041_12_6480.html

$Id: nota08042002.html,v 1.7 2004/05/28 09:28:29 xdrudis Exp $