Patents de programari: Un perill per a la UE

Aquesta és una presentació feta el 12/7/2002 a la UPC, en les Jornades de Programari Lliure. L'he retocada mínimament.

següent
1.Introducció

Què és una patent?
Què no és una patent?
Per què hi ha patents (en general)?
D'on surten les patents?
Cronologia

Què és el programari?

Què són les patents de programari?
Exemples de patents de programari europees
1980, IBM contra Sun

2.Anàlisi

Perills
Vulnerabilitat del programari lliure
Alguns mites
Efectes

Oficina Europea de Patents
Art 52 del CEP
Nou reglament OEP = diarrea mental
Tecnicitat

3.Legislació en preparació

Evolució de la situació a Europa
Proposta de directiva COM(02)92
Posicions
Mesures necessàries
Altres fronts oberts

4.Per acabar...

Conclusió
Què s'hi pot fer?

Per a més informació ...CaliuCampanya contra les patents de programari

index.html,v 1.11 2004/05/28 09:29:47 xdrudis Exp