anterior

Cronologia

següent

Segons la JPO, Bounty Quest, FSF Europe i FFII.

Europa Medieval. Reis concedeixen privilegis a dit, inclosos monopolis, per recompensar favors.
1443 Venècia.Primeres patents.

1624 Anglaterra. Monopoly Act
1787 EUA. Patents a la constitució

1787 - 1830 Poques patents a EUA
1791 França. Llei de patents.
1830 "Revolució" del Telègraf a EUA posa patents de moda.
1877 Alemanya. Llei de patents amb exàmen obligatori
1879 Turquia
1885 Japó (primer intent 1871)
1930 - 1970 EUA.Depressió econòmica i esceptiscisme respecte a patents i monopolis

1973 Europa. Conveni de la Patent Europea (CPE). Oficina Europea de Patents (OEP). No es permet patentar programari.

1976 Alemanya. Cas Dispositionsprogramm. El programari no és patentable.
1978 Europa. Guies d'exàmen de sol·licituds a la OEP. El programari no és patentable
1980 Alemanya. Comença ambigüetat. Cas Rolling Rod Splittling. Programari no patentable
Cas ABS Fonaments per la posterior erosió
1982 EUA.Nou tribunal CAFC reforça poder de les patents.
1986 OEP comença a donar patents a creacions intel·lectuals. Cas Vicom

1980s finals. EUA.Proliferen patents de biotecnologia.
1990 mitjans. EUA. Internet i patents de programari.
1991 Revisió del CEP. Directiva de drets d'autor per programari.
1997 Green Paper de la Comissió Europea on planteja patentar programari
1998 EUA. cas State Street. Mètodes de negoci.
- OEP. TBA "programes amb efecte tècnic addicional" no "com a tals" i patentables.

1999 Andorra. Primera lleide patents en català?
- Comissió presenta mesures per permetre patentar programari.
- La reunió de la OEP ho ajorna un any.
- Eurolinux comença la recollida de signatures.

2000 Consulta de la Comissió Europea. 91 % en contra de les patents de programari.
- La OEP no canvia l'article 52.2 del CEP

- 2001 Estudi esbiaixat de les respostes a la consulta de la Comissió

2002 Proposta de directiva sobre patentabilitat de programari.


CaliuCampanya contra les patents de programari

historia.html,v 1.10 2004/05/28 09:29:47 xdrudis Exp