anterior

Què NO és una patent ?

següent
NO ÉS Un dret natural dels inventors
ÉS un privilegi artificial que es concedeix com estímul a la innovació. La justificació ha de ser econòmica, no moral.
NO ÉS Un segell d'excel·lència tècnica
ÉS un tràmit burocràtic. Es conecedeix segons requeriments formals
NO ÉS una marca
ÉS una altra forma de propietat industrial. Una marca és un monopoli sobre un símbol identificatiu en el seu mercat, per evitar que algú faci passar els seus productes pels de la marca.
NO SÓN drets d'autor.
Els drets d'autor protegeixen l'original de la còpia no autoritzada. Les patents prohibeixen crear originals independentment, que facin el mateix que reivindica la patent.

CaliuCampanya contra les patents de programari

nopatent.html,v 1.8 2004/05/28 09:29:47 xdrudis Exp