anterior

Proposta de directiva COM(02)92

següent
Comissió Parlament Consell ?
Definificó de técnica No Si No
Definició d'indústria No Si No
Definició de contribució técnica= invenció No Si No
Contribució tècnica inclou característiques no tècniques Si No Si
Conceptes confusos sobre programes Si Si Si
Processament de dades és tècnica Si No Si?
Critica l'OEP No Si No
Llibertat de publicació No Si No
Llibertat d'interoperació No Si No
Monopolització* d'ordinadors programats Si Depen Si
Monopolització* de processos Si Depen Si
Monopolització* de programes per si mateixos o en un suport No No Si
Requeriments s'apliquen a monopoli* invenció monopoli*
Patentabilitat depén del problema? solució problema
Patentar efectes per comptes d'aportacions al coneixement tècnic No? Si Si
Barreja de criteris (tecnicitat amb pas d'inventiva...) Si Si Si
Revelació de codi font No Si No

*Monopoli = reivindicació de patent admesa


CaliuCampanya contra les patents de programari

$Id: directiva.html,v 1.8 2004/06/11 07:59:55 xdrudis Exp $