anterior

Què NO és una patent ?

següent
NO ÉS Un dret natural dels inventors
ÉS un privilegi artificial que es concedeix com estímul a la innovació. La justificació ha de ser econòmica, no moral.
NO SÓN drets d'autor.
Els drets d'autor protegeixen l'original de la còpia no autoritzada. Les patents prohibeixen crear originals independentment, que facin el mateix que reivindica la patent.
NO ÉS Un segell d'excel·lència tècnica
ÉS un tràmit burocràtic. Es concedeix segons requeriments formals

CaliuCampanya contra les patents de programari

$Id: nopatent.html,v 1.5 2004/05/28 09:30:00 xdrudis Exp $