anterior

Perills per a la recerca informàtica

següent

Les patents no afecten la recerca sobre la invenció patentada però:


CaliuCampanya contra les patents de programari

$Id: recerca.html,v 1.7 2004/05/28 09:30:00 xdrudis Exp $