anterior

Tecnicitat

següent

Bona interpretació de la CEP:

Els programes d'ordinador no són patentables com a tals = no es pot patentar un programa d'ordinador però si tens una invenció patentable, el fet de posar-li un programa no la fa impatentable.

Cal mirar on rau la innovació, què ens ensenya:

si ens ensenya noves regles lògiques, d'organització, de càlcul => nou ús de màquines ja conegudes => no patentable

si ens ensenya com controlar forces de la natura per obtenir resultats predefinits => patentable.

Exemple: un procés industrial que varia la pressió segons la temperatura pot ser patentable si no se sabia que aquests canvis de pressió provocaven l'efecte desitjat. No passa res perquè estigui controlat per un programa d'ordinador. No es patenta el programa sinó el procés industrial.


CaliuCampanya contra les patents de programari

$Id: tecnicitat.html,v 1.5 2004/05/28 09:30:00 xdrudis Exp $